Skip to main content

01-06-2012

Rekenkamercommissie Hoorn

Grote Projecten: wie is aan zet?

Samenvatting

De rekenkamercommissie constateert dat de ‘Leidraad’ als kader inhoudelijk grotendeels voldoet, maar aanvulling behoeft op het onderdeel rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze stuurt en beheert de gemeente haar grote projecten en hoe wordt verantwoording afgelegd en toezicht gehouden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
Bianca Klein
E-mailadres
b.klein@hoorn.nl

Documenten