Skip to main content

10-03-2018

Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

Samenvatting

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De RKC komt in het rapport met 12 aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is invulling gegeven aan wet, beleid en normen en waarden van integriteit door personen vanuit de gemeentelijke organisatie van Opmeer in relatie tot de casus van het bestemmingplan Heerenweide?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad en
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Ingestuurd door
Mevr. Nelleke Domburg
E-mailadres
nelleke@meeussen.nl

Documenten