Skip to main content

08-03-2018

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Goede raad voor de Omgevingswet: een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

Samenvatting

De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin vooral leerervaringen en handreikingen voor gemeenteraden.

Onderzoeksvraag

Welk traject is in de gemeenten uitgezet richting de invoering van de Omgevingswet?
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in het invoeringstraject tussen de gemeenten?
Hoe is de rol en de positie van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet?
En op welk moment moet de raad stappen zetten? Wat zijn de aandachts- en leerpunten voor de gemeenteraden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
OverMorgen
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenten Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Documenten