Skip to main content

23-04-2018

Rekenkamer Nijmegen

Grip krijgen op Veilig Thuis

Samenvatting

Heel beknopt: de bevindingen uit het onderzoek laten zien dat sprake was van meerdere problemen, die mede zijn ontstaan doordat verschillende actoren op verschillende momenten zaken hebben nagelaten.

Onderzoeksvraag

Welke inzichten en concrete handvatten voor versterking van de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij bestuurlijke samenwerking kunnen uit de casus VTGZ worden afgeleid?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
(samenwerkende) gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Externe link