Skip to main content

08-05-2018

Rekenkamercommissie Eindhoven

Reserves, risico’s en ratio’s

Samenvatting

De reserves zijn verder aangesproken en het weerstandsvermogen zakt onder de norm. Gelet op de financiële positie van de gemeente pleit de rkc voor scherpere sturing, financiële discipline, en het volledig berekenen van risico’s voor het weerstandsvermogen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de sturing op de gemeentelijke reserves doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TG
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gericht op overheid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Eindhoven
Ingestuurd door
Tineke van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Documenten