Skip to main content

17-04-2017

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden

Samenvatting

De RMA publiceerde in mei 2013 het rapport Nazorg aan gedetineerden, met daarin 5 aanbevelingen voor het college van b&w. Om te achterhalen in welke mate uitvoering is gegeven aan deze aanbevelingen, hebben wij een opvolgingsonderzoek uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Documenten

Externe link