Skip to main content

12-05-2016

Rekenkamercommissie Weststellingwerf

Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven kunnen worden nagekomen.

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente beleid vastgesteld met betrekking tot de afhandeling van toezeggingen, is de uitvoering in lijn met dit beleid en is de klant tevreden over de wijze waarop het nakomen van toezeggingen geschiedt?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Weststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
rekenkamercommissie@weststellingwerf.nl

Documenten