Skip to main content

24-04-2017

Rekenkamercommissie Opsterland

Rapport van het onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Opsterland

Samenvatting

De rekenkamercommissiecommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de jaren 2014, 2015 en 2016 onderzocht.

Onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
rekenkamercommissie@opsterland.nl

Documenten