Skip to main content

31-03-2016

Rekenkamercommissie Opsterland

Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethouders zijn opgevolgd.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen die de commissie Hermans in 2010 heeft gedaan geborgd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
rekenkamercommissie@opsterland.nl

Documenten