Skip to main content

09-06-2016

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf

Extern inhuren of intern oplossen? Een onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de inhuur van extern personeel

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoek gedaan naar het inhuren van extern personeel bij die gemeente.

Onderzoeksvraag

Wat is de omvang van de inhuur van extern personeel in de gemeente Ooststellingwerf en wat is de procedure om wel of niet te komen tot inhuur?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl

Documenten