Skip to main content

04-04-2017

Rekenkamercommissie Opsterland

Armoedebeleid: Rekenkameronderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het armoedebeleid in de gemeente Opsterland

Samenvatting

De rkc’s van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar het armoedebeleid van die gemeenten. Door hetzelfde onderzoek tegelijkertijd uit te voeren is het mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken.

Onderzoeksvraag

Hoe wordt het gemeentelijk armoedebeleid uitgevoerd in de gemeente Opsterland en hoe is deze uitvoering te beoordelen in termen van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Domenie en Kerstens
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
rekenkamercommissie@opsterland.nl

Documenten