Skip to main content

29-01-2018

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Eindrapportage rekenkameronderzoek minimabeleid in de gemeente Renswoude

Samenvatting

Uit het onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Renswoude zich actiever kan opstellen om minima te bereiken.

Onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: in hoeverre wordt het minimabeleid in de gemeente Renswoude effectief uitgevoerd?
Deelvragen:
1. Welke doelstellingen heeft de gemeente Renswoude op het gebied van het minimabeleid?
2. Heeft de gemeente zicht op de doelgroep (omvang, samenstelling en bereik)?
3. Welke regelingen gericht op minima zet Renswoude in? Welke eventuele aanvullende regelingen voor minima zet de gemeente niet in?
4. Hoe wordt over de regelingen gecommuniceerd naar de doelgroep?
5. Worden de doelstellingen van het beleid gerealiseerd en wordt dit gemonitord?
6. Kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het minimabeleid vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Documenten