Skip to main content

24-05-2018

Rekenkamer Utrecht

Daklozenopvang: knel in de keten

Samenvatting

Onderzoek naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De gemeente biedt een groot deel van de dak- en thuislozen laagdrempelige opvang en zorg. Toch lukt het bij een aanzienlijk deel van de doelgroep niet om duurzaam herstel te realiseren.

Onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: in hoeverre realiseert het gemeentebestuur (1) een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en (2) in hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequate door- en uitstroom naar andere voorzieningen, woonvormen en/of zorgaanbod?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
E-mailadres
mario.van.den.berg@utrecht.nl

Documenten