Skip to main content

15-01-2018

Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen

Lef tonen met burgers: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties burgerparticipatie ervaren.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze zijn de processen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven verlopen en hoe worden deze processen ervaren door burgers aan de ene kant en door gemeentelijke vertegenwoordigers en raadsleden aan de andere kant en waar zitten eventuele verbeterpunten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeentebestuur en organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen
Ingestuurd door
Angelique Hubens
E-mailadres
hubens@ahadata.nl

Documenten