Skip to main content

29-05-2017

Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen

Bouwen op vertrouwen: beleidsuitvoering vergunningverlening, toezicht, handhaving door MER/Omgevingsdienst

Samenvatting

Evaluatie onderzoek naar de aansturing van en het functioneren van het gemeenschappelijk servicecentrum MER. Deelnemende gemeeenten: Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvragen:
Draagt het door de gemeenten Maasgouw en Roerdalen gevoerde beleid inzake MER-OD bij aan het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van kwaliteit, kennis en efficiency ten behoeve van de dienstverlening aan burgers?
Zijn de door Maasgouw en Roerdalen geformuleerde doelstellingen voor de kwaliteit van de dienstverlening door MER-OD behaald?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeentebestuur, bestuur servicecentrum
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen
Ingestuurd door
Angelique Hubens
E-mailadres
hubens@ahadata.nl

Documenten