Skip to main content

12-02-2018

Rekenkamercommissie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

Samenvatting

Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en toegepast? Een toetsing van de praktijk in 4 cases.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeentebestuur
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Ingestuurd door
Sjoerd Keulen
E-mailadres
s.j.keulen@gmail.com

Documenten