04-07-2018

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Inkomsten en risico’s in Woudenberg

Samenvatting

In het onderzoek is nagegaan welke inkomsten de gemeente Woudenberg heeft en hoe de gemeente omgaat met de risico’s ten aanzien van deze inkomsten.

Onderzoeksvraag

Gaat de gemeente Woudenberg adequaat om met de risico’s betreffende de inkomsten?
Deelvragen:
Inkomstenbronnen:
1. Wat zijn de inkomstenbronnen van de gemeente Woudenberg?
2. Op welke wijze kan de gemeente(raad) de inkomsten beïnvloeden en wordt daarop gestuurd?
3. Welke mogelijke inkomsten zijn er nog meer, waar Woudenberg geen gebruik van maakt (kijkend naar andere gemeenten)?
Risicomanagement inkomsten:
4. Heeft de gemeente de risico’s ten aanzien van de inkomsten in beeld en heeft de gemeente adequate beheersmaatregelen getroffen?
5. Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeentelijke organisatie verdeeld betreffende het risicomanagement ten aanzien van de inkomsten?
Kaderstellende en controlerende rol raad:
6. Informeert het college de gemeenteraad tijdig en volledig over de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen betreffende de inkomsten?
7. Kan de raad op basis van de informatievoorziening de kaderstellende en controlerende rol uitoefenen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
i.spoor@barneveld.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.