Skip to main content

14-02-2017

Rekenkamercommissie Amersfoort

Nazorg: terugkeer ex-gedetineerden in de Amersfoortse samenleving

Samenvatting

De rekenkamer heeft de nazorg aan teruggekeerde ex-gedetineerden in de samenleving onderzocht. De rekenkamer wilde weten hoe de gemeente de nazorg aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze aanpak bijdraagt aan een succesvolle re-integratie.

Onderzoeksvraag

Hoe is het door de gemeente Amersfoort gevoerde beleid op het gebied van nazorg aan ex-gedetineerden vormgegeven en in hoeverre valt te verwachten dat dit gevoerde beleid bijdraagt aan een succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente Amersfoort
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
mp.vandennieuwendijk@amersfoort.nl

Documenten