20-06-2018

Rekenkamer Breda

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2017 plus dashboard

Samenvatting

In de rekenkamerbrief is een analyse gemaakt van de informatiepositie van de raad en wel in hoeverre het jaarverslag heldere informatie geeft over de financiën/financiële positie van de gemeente Breda en de mate van realisatie van de beleidsdoelen.

Onderzoeksvraag

Analyse van de informatiepositie van de gemeenteraad aan de hand van het Jaarverslag. Vervolgens is een dashboard ontwikkeld om die informatie kort helder weer te geven.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
informatiepositie raad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
ja.wiggers@breda.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.