Skip to main content

20-12-2017

Rekenkamercommissie gemeente Tiel

Onderzoek ombuigingen gemeente Tiel: onderzoek naar de realisatie van en communicatie over de door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingsmaatregelen over de periode 2011 – 2017

Samenvatting

N.a.v. de bezuinigingen door het Rijk op de financiële bijdragen aan gemeenten heeft de RKC Tiel een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingen. Ook is onderzocht of de door de raad verwachte effecten van deze ombuigingen zijn opgetreden.

Onderzoeksvraag

In welke mate heeft realisatie van en communicatie over ombuigingsmaatregelen plaatsgevonden en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze ombuigingen geweest?
Deelvragen:
1. Welke ombuigingsmaatregelen, met welke financiële doelstellingen, zijn door de raad vastgesteld?
2. Hoe is er bezuinigd en wat is het effect geweest van deze bezuinigingen en ombuigingen?
3. Zijn de bezuinigingen gerealiseerd?
4. Welke maatschappelijke gevolgen werden bij het vaststellen van de ombuigingsmaatregelen door de raad voorzien?
5. Indien nadelige effecten bij sommige maatregelen werden verwacht, hebben deze zich ook voor gedaan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Tiel
Ingestuurd door
Dhr. J. van der Vliet
E-mailadres
jvdvliet@tiel.nl

Documenten