Skip to main content

01-06-2015

Rekenkamercommissie Ede

Kaderstelling onder controle?: onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol door de gemeenteraad van Ede in opdracht van de rekenkamercommissie Ede

Samenvatting

In dit onderzoek is aan de hand van vier casestudies (Programma Economie; Omgevingsdienst De Vallei; Openluchttheater; Decentralisatie Jeugdzorg) gekeken hoe de raad invulling geeft aan de kaderstellende en controlerende rol. Uit het onderzoek komt naar voren dat het lastig kan zijn om kaderstelling in de praktijk te brengen.

Onderzoeksvraag

(1) hoe zijn processen rond kaderstelling en controle formeel ingericht inde gemeente Ede, vooral als het gaat om de informatiepositie?
(2) Hoe verlopen kaderstelling en controle in de praktijk? Wat zijn de sterke en minder sterke punten?
(3) Wat zijn, op basis van de bevindingen uit de praktijk, denkrichtingen (scenario’s) voor de toekomstige invulling van de kaderstellende en controlerende rol?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten