Skip to main content

01-12-2015

Rekenkamercommissie Ede

Doelen gezocht: onderzoek naar effectiviteit subsidiebeleid gemeente Ede

Samenvatting

Een onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente Ede. In dit onderzoek wordt het subsidiebeleid doorgelicht en onderzocht aan de hand van een viertal casussen in de cultuur- en sportsector.

Onderzoeksvraag

Hoofdvragen:
Waaruit bestaat het subsidiebeleid van de gemeente Ede?
Wat is de aard en omvang van subsidies in de gemeente Ede?
Hoe vindt de uitvoering van de subsidieregelingen in de praktijk plaats? Is de uitvoering doelmatig, doeltreffendheid en rechtmatig?
Is het subsidiebeleid effectief?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten