Skip to main content

21-08-2018

Rekenkamer Zeeland

Kritische succesfactoren bij hoogspanningsverbinding Zuid_West 380 kV: onderzoek naar kaderstelling, organisatie, procesverloop en rolinvulling door Gedeputeerde en Provinciale Staten

Samenvatting

De Rekenkamer Zeeland concludeert dat Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland effectiever kunnen sturen op processen met de Rijksoverheid.

Onderzoeksvraag

De Rekenkamer Zeeland onderzocht de rol van Provinciale Staten bij het proces rond de geplande nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Zij keek daarbij naar kritische succesfactoren van dit project Zuid-West 380 KV, door inzicht te bieden in de kaders, de organisatie, het procesverloop en de rolinvulling. Het Rijk is het bevoegd gezag van het project en de formele rol van het Provinciebestuur in het proces was daarom beperkt.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gericht op kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten