Skip to main content

14-06-2017

Rekenkamercommissie Krimpenerwaard

Voor Waards met participatie: onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

Samenvatting

Het onderzoek biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden voor verbetering waar nodig. De term ‘samenspel’ duidt hierbij op twee vormen: burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Onderzoeksvraag

Wat doet de gemeente Krimpenerwaard aan het samenspel tussen gemeente en gemeenschap en wat kan beter?
Deelvragen:
1. Welke ambities leven er binnen de organisatie, het college en de raad op het gebied van samenspel met de gemeenschap?
2. Wat zijn de visie en het beleid van gemeente Krimpenerwaard op het gebied van samenspel met de gemeenschap?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Ingestuurd door
P. Feelders
E-mailadres
rkc@krimpenerwaard.nl

Documenten