Skip to main content

28-09-2007

Rekenkamercommissie Ede

Afhandeling aanvragen burgers en Camping De Scheleberg (vervolgonderzoek)

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van aanvragen door burgers en de situatie rondom Camping De Scheleberg. In dit vervolgonderzoek wordt gekeken wat er met de aanbevelingen is gebeurd.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het rapport ‘Afhandeling aanvragen burgers’ en het deelrapport ‘Camping De Scheleberg’ uitgevoerd en tot welke resultaten heeft dat geleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten