Skip to main content

21-03-2013

Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede

Samenvatting

Inwoners kunnen bezwaar indienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of twijfelen aan de juistheid ervan. In dit rapport onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe de gemeente omgaat met bezwaren van inwoners.

Onderzoeksvraag

Hoe is het proces van behandelen van bezwaarschriften ingericht en ingebed, hoe verloopt de behandeling in de praktijk en hoe wordt dit door inwoners ervaren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten