Skip to main content

01-12-2006

Rekenkamercommissie Ede

Gemeentelijk integratiebeleid

Samenvatting

In Nederland en ook in Ede is veel aandacht voor het verbeteren van de positie van allochtonen. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente Ede omgaat met integratie en of het integratiebeleid van de gemeente samenhangend is.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er sprake van een samenhangend en consistent gemeentelijk integratiebeleid?
Deelvragen fase 1:
a. Hoe ziet het integratiebeleid er in samenhang uit?
b. Wat zijn de doelstellingen van dit beleid?
c. Welke maatregelen zijn getroffen voor de beleids- en doelrealisatie?
d. Hoe is de organisatie en uitvoering van beleid geregeld?
Deelvragen in Fase 2:
e. Hoe is de sturing van de gemeente van activiteiten gericht op integratie?
f. Hoe ervaren de doelgroepen de sturing van beleid en de uitvoering door de gemeente?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten