Skip to main content

01-10-2015

Rekenkamercommissie Ede

Kapitaal goed in zicht?: rapport bij inventarisatie vervanging en financiering kapitaalgoederen gemeente Ede

Samenvatting

De gemeente investeert in zogenaamde kapitaalgoederen (bijv. wegen, bruggen, riolering, gebouwen, verkeerslichten). Eens in de zoveel tijd zijn deze kapitaalgoederen aan vervanging toe. In dit rapport is onderzocht hoe de gemeente Ede hiermee omgaat.

Onderzoeksvraag

Hoe vindt de financiering en vervanging van de gemeentelijke kapitaalgoederen bij de gemeente Ede plaats?
Is de vervanging van het kapitaalgoed op lange termijn financieel geborgd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten