Skip to main content

01-01-2007

Rekenkamercommissie Ede

Inventarisatie krediet over- en onderschrijdingen 2003-2006

Samenvatting

De renovatie van het raadhuis bleek duurder dan gedacht. Vanuit de gemeenteraad kwam de vraag of dit eenmalig is of vaker gebeurt, maar ook of er geld wordt overgehouden. Dit rapport onderzoekt hoe vaak budgetten over- of onderschreden zijn.

Onderzoeksvraag

Welke krediet over- en onderschrijdingen op grotere projecten hebben zich voorgedaan in de jaren 2003 tot 2006?
Welke conclusies kunnen uit deze inventarisatie worden getrokken?
Waarop moet een eventueel vervolgonderzoek zich richten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten