Skip to main content

15-05-2009

Rekenkamercommissie Ede

Kunst en Vliegwerk: rekenkameronderzoek Stichting Cultura

Samenvatting

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente. In dit rapport is onderzocht wat het financiële perspectief van Cultura is. Concreet gaat het om de vraag of de continuïteit van Cultura zeker is gesteld met het extra geld van de gemeente.

Onderzoeksvraag

In hoeverre wordt met de financiële bijdrage(n) die de gemeente Ede vanaf 2009 vertrekt de continuïteit van Cultura voor de toekomst zeker gesteld?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten