Skip to main content

23-08-2017

Rekenkamercommissie Ede

Mystery guest-onderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken hoe klantgericht de gemeente is. Aan de hand van mystery guests is onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen.

Onderzoeksvraag

Hoe klantgericht is de gemeente Ede? De scores van de gemeente Ede zijn vergeleken met die van Arnhem en Wageningen om te inventariseren of de gemeenten van elkaar kunnen leren.

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Store Support
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten