Skip to main content

01-10-2017

Rekenkamercommissie Ede

Uit de la gekomen: een onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoek in de gemeente Ede

Samenvatting

In dit onderzoek staat centraal wat de effecten van rekenkameronderzoek zijn en wat de gemeente met de adviezen van de Rekenkamercommissie heeft gedaan.

Onderzoeksvraag

In hoeverre werken de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Ede door in het gemeentelijk beleid en wat zijn hierbij relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de (de mate van) doorwerking?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Edelmann Onderzoek en Advies
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Doelmatigheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten