Skip to main content

08-04-2008

Rekenkamercommissie Ede

Verbind en beheers: de gemeente Ede en haar verbonden partijen

Samenvatting

In dit rapport wordt onderzocht hoe het gemeentebestuur van Ede stuurt, beheerst, verantwoordt en toezicht houdt op de verbonden partijen met wie zij samenwerkt.

Onderzoeksvraag

In hoeverre stuurt, beheerst, verantwoordt en houdt het gemeentebestuur toezicht op de resultaten en risico’s van verbonden partijen?
Deelvragen: welk beleidskader wordt gehanteerd?; welke doelstellingen zijn geformuleerd?; welke (financiële) risico’s loopt de gemeente?; hoe vindt (bij)sturing plaats?; welke beheersmaatregelen zijn getroffen? hoe vindt verantwoording plaats? hoe is het toezicht geregeld?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten