Skip to main content

22-02-2006

Rekenkamercommissie Ede

Verkeersveiligheidsprojecten

Samenvatting

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo goedkoop mogelijk (doelmatigheid) gebeurt.

Onderzoeksvraag

Is er sprake van een doelmatige en doeltreffende realisatie van verkeersveiligheidsprojecten?
Deelvragen: hoe verloopt het proces van totstandkoming van verkeersveiligheidsprojecten?; in hoeverre is dat proces doelmatig en doeltreffend?; hoe verhoudt de realisatie van de projecten zich tot het beoogde doel?; hoe verloopt de communicatie met burgers bij verkeersprojecten en welke rol spelen bewoners in het besluitvormingsproces?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten