Skip to main content

08-07-2013

Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede

Samenvatting

Gemeenten lenen geld aan andere organisaties om gemeentelijke doelen te halen. In dit rapport wordt onderzocht waarom de gemeente leningen verstrekt, hoe zij hiermee omgaat en of de raad hier voldoende over geïnformeerd wordt.

Onderzoeksvraag

Waarom is er bij het verstrekken van een lening of garantie juist voor dit instrument gekozen om de beoogde doelen te bereiken, en in hoeverre vindt er bij het vertrekken van een lening of een garantie aan derden een weloverwogen weging plaats tussen het publieke belang en het financieel risico dat de gemeente loopt?
Is het beheer van het financieel risico van verstrekte leningen en garanties in het kader van het publieke belang toereikend en is de informatievoorziening aan de gemeenteraad over het financieel risico van nieuwe en reeds verstrekte leningen en garanties adequaat?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Peter Houtsma adviesbureau
Type onderzoek
Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten