Skip to main content

12-03-2018

Rekenkamercommissie Ede

Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

Samenvatting

Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.

Onderzoeksvraag

Welke beleidsvoornemens heeft de gemeente ten aanzien van de gemeentelijke heffingen én welke ambities en beleidsvoornemens wil zij met haar heffingen realiseren?
Wat betekenen die ambities en beleidsvoornemens voor de vormgeving van de heffingsmaatstaven en tarieven die de gemeente hanteert bij haar heffingen?
Voldoen de gehanteerde tarieven en heffingsmaatstaven aan de geldende wet- en regelgeving?
Welke beleidsruimte heeft de gemeente bij de vormgeving van de heffingsmaatstaven en -tarievenstructuur?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten