Skip to main content

16-10-2018

Rekenkamercommissie Veenendaal

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Samenvatting

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met de inwoners. Koppeling met eerder onderzoek uit 2010.

Onderzoeksvraag

Onderzoek naar de doorwerking van het eerdere rekenkameronderzoek ‘Melden doet gelden’. Wat is het actuele beeld met betrekking tot afhandeling meldingen, klachten en bezwaarschriften?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Veenendaal
E-mailadres
rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Documenten