Skip to main content

27-09-2018

Rekenkamer Zeeland

Natuurbeheer in Zeeland: onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid voor het beheer en de bescherming van natuurgebieden in Zeeland

Samenvatting

Door decentralisatie van het natuurbeleid is de verantwoordelijkheid sinds 2014 naar Provincies overgeheveld. In Zeeland beveelt de Rekenkamer aan om de effecten van natuurbeleid zichtbaarder te maken.

Onderzoeksvraag

Vindt het beheer van natuurgebieden in Zeeland doelmatig en doeltreffend plaats, hebben Provinciale Statenleden hiertoe duidelijke kaders en doelstellingen geformuleerd en worden zij over de uitvoering van het natuurbeleid en de resultaten daarvan afdoende geïnformeerd en in staat gesteld bij te sturen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Wageningen University & Research
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gericht op Provinciale Staten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
mw. Evi (E.I.A.) Dombi
E-mailadres
eeia.dombi@zeeland.nl

Documenten