Skip to main content

23-10-2018

Rekenkamer Breda

Rekenkamerbrief over de doelen in het Bredase Bestuursakkoord 2018-2022

Samenvatting

In het onderzoek heeft de Rekenkamer de transparantie van de doelen in het Bredase Bestuursakkoord en de vertaling van die doelen in de Begroting 2019 onderzocht. Inzichten uit andere onderzoeken in den lande naar coalitieakkoorden zijn meegenomen.

Onderzoeksvraag

Welke doelen staan in het Bestuursakkoord, hoe concreet zijn deze doelen en hoe zijn die doelen vertaald in de Begroting 2019.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Informatie gemeenteraad en burgers van Breda
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
ja.wiggers@breda

Documenten