Skip to main content

01-06-2018

Rekenkamercommissie Kampen

Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

Samenvatting

Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling Onderzoek & Advies
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kampen
Ingestuurd door
Mevr. I. Versprille
E-mailadres
ingeborg.versprille@mos-net.nl

Documenten