Skip to main content

11-06-2018

Randstedelijke Rekenkamer

Restauratie van rijksmonumenten in de provincie Utrecht

Samenvatting

De Randstedelijke Rekenkamer is nagegaan of provincies er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregeling voor het restaureren van rijksmonumenten en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.

Onderzoeksvraag

Slaagt de provincie Utrecht er via de subsidieregeling in om de bouwkundige staat te verbeteren en de monumentale waarden te behouden van rijksmonumenten die gerestaureerd moeten worden? En wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten