Skip to main content

10-07-2018

Rekenkamercommissie Ede

Inkoop in zicht: een onderzoek naar inkoop en aanbesteden bij de gemeente Ede

Samenvatting

Een onderzoek naar inkoopbeleid en aanbesteding bij de gemeente Ede.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ede rechtmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Rechtmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Ingestuurd door
Koenders
E-mailadres
jorine.koenders@ede.nl

Documenten