Skip to main content

25-10-2018

Rekenkamercommissie Bergeijk

Rapport Klimaatneutraal in 2025 met hernieuwde energie

Samenvatting

De doelstelling uit 2009 om heel Bergeijk in 2025 energieneutraal te laten zijn is nog haalbaar voor zover het de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie betreft. Maar een besparing van 60% op fossiele brandstoffen is onhaalbaar.

Onderzoeksvraag

Ligt Bergeijk nog op koers om de doelstelling van energieneutraal in 2025 te halen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
E-mailadres
kuiperae@planet.nl

Documenten