Skip to main content

06-02-2017

Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Privacy in het Sociaal Domein

Samenvatting

B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is de privacy juridisch geborgd?

Onderzoeksvraag

Hoe is in het licht van de toegenomen decentralisatie en verdergaande digitalisering de privacy van burgers juridisch geborgd binnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en op welke punten behoeft dit verbetering?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van respectievelijk de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
E-mailadres
janny.schreiber@belcombinatie.nl

Documenten