Skip to main content

11-09-2017

Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Kinderen uit kansarme gezinnen

Samenvatting

Dit ex ante-onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden van dienst te zijn bij de besluitvorming rond de besteding van het budget voor kinderen uit arme gezinnen.

Onderzoeksvraag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 85 miljoen euro landelijk structureel beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit, voor armoedebestrijding bij kinderen uit arme gezinnen. De Rekenkamer BEL wil weten hoe de gemeenten dit beleidsinitiatief van de rijksoverheid uitvoeren en geeft handreikingen op een aantal beleidsaspecten.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
de gemeenteraad van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
E-mailadres
janny.schreiber@belcombinatie.nl

Documenten