Skip to main content

11-11-2018

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf

Juridische Kwaliteitszorg: onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ooststellingwerf

Samenvatting

De rkc deed onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg. Raadsleden hadden hier zorgen over. Het onderzoek richt zich op het systeem van de juridische kwaliteit (opzet, bestaan, werking).

Onderzoeksvraag

In welke mate is in de gemeente Ooststellingwerf sprake van doelmatige en doeltreffende juridische kwaliteitszorg?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten