Skip to main content

23-05-2018

Rekenkamer Leeuwarden

Wat doen we er uiteindelijk mee?: doorwerkingsonderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn via een raadsbesluit en een concreet aantoonbaar vervolg is gegeven in vervolgtrajecten en in het beleid van de gemeente.

Onderzoeksvraag

Wat is de doorwerking van de onderzoeken van de rekenkamer Leeuwarden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leeuwarden
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten