Skip to main content

21-02-2018

Rekenkamer Leeuwarden

Evaluatie Aanvalsplan Werk (De 1000-banen-ambitie)

Samenvatting

Vanwege de hoge prioriteit die door college en raad worden gegeven aan het vergroten van de kansen van Leeuwarder burgers op een betaalde baan, onderzocht de rekenkamer de voortgang van de 1000-banen-ambitie.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft het college het ‘Aanvalsplan Werk’ uitgewerkt en geoperationaliseerd? Hoe is men van idee naar de uitvoering gekomen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leeuwarden
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten