Skip to main content

14-12-2018

Rekenkamer Oost-Nederland

Energie in transitie

Samenvatting

De 5 provinciale rekenkamers hebben samen in kaart gebracht hoe ver de 12 provincies zijn met energietransitie. Hierover hebben zij aanbevelingen gedaan aan PS.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provinciale Staten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Externe link