Skip to main content

27-09-2018

Rekenkamercommissie Houten

Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

Samenvatting

De huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden sluit niet geheel aan bij de informatiebehoefte. Het rapport bevat de nieuwe structuur van de gewenste informatievoorziening.

Onderzoeksvraag

Wat is de gewenste informatiestructuur inzake jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Houten
Ingestuurd door
drs. J. (Hans) Slooijer MSM CMC
E-mailadres
hans.slooijer@bmc.nl

Documenten